• Bulgarian
  • English

Monday, 18 January 2021

 

Menu
Home
About us
Our team
Contact us
Information
Services
Our offers
Useful information
Laws, acts and regulations
Download documents
Progects
Our projects
GeO_3-.jpg
Вход потребители

Lost Password?
No account yet? Register
Who is online

 

 

Look at geotrend.net

Home  

Приемателна комисия Print E-mail

На 31 март 2008 г. в сградата на Общинска администрация - Силистра, комисия назначена със заповед на кмета на общината, прие изработения от "Геотренд" коригиран план с възстановима собственост на имоти попадащи в регулационен план на с. Калипетрово. Отредиха се терени за производствена и складова дейност с площ около 500 дка.

 
< Prev
 
 

Изработка violleta.com