• Bulgarian
  • English

18 2021

 

Меню
Начало
Кои сме ние
Екип
Контакт с нас
Информация
Услуги
Наши предложения
Полезно е да знаете
Постановления,тарифи
Документи за смъкване
Проекти
Наши проекти
GeO_7.jpg
Вход потребители

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Кой е онлайн

 

 

Разглеждате geotrend.net

Начало arrow Услуги  

Услуги Печат Е-мейл

Ние работим коректно и открито, както с клиентите си, така и с колегите от този бизнес
Предлагаме пакет от консултантски и посреднически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем или аренда, управление на недвижими имоти – земеделски земи,
апартаменти, къщи, промишлени терени и др.
Инвестиционно консултиране в сферата на земеделските земи
Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти
Доверително представителство на чуждестранни клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България
Организиране престоя в България на чуждестранни клиенти във връзка с осъществяването на сделки с имоти
Консултации за вътрешно преустройство и организиране на ремонтни дейности на закупени недвижими имоти – апартаменти и къщи

Услуги свързани с геодезически дейности:

  • Трасиране на граничните точки на поземлени имоти
  • Геодезическо заснемане на имоти и обекти
  • Подготовка на документи във връзка с чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
  • Изработване на кадастрални планове
  • Изменение в регулацията (подробни устройствени планове)
  • Изработване на проекти за делби на имоти (поземлени имоти, гори и др.)

 

Други услуги свързани със земеделски земи:

  • Оценки на имоти
  • Подготовка на преписки за замяна

 

 

Услуги свързани с управлението на земеделското стопанство:

В напреднал стадий на разработка е цялостна програма за управление на земеделско стопанство. С помощта на уникален софтуер, арендаторите и ползвателите на земеделски земи ще имат възможност ефективно да управляват своите стопанства както и да реагират адекватно на изискванията на администрацията. С обучаваща и рекламна цел, за нашите клиенти по програмата ще се организират семинари.

Геотренд има разработен идеен проект на комасация за землище от област Силистра.

Геотренд е коректен партньор при реализацията на сделки със земеделски земи в североизточна България.

Успешно партнираме с държавни и общински структури, банки, български компании, много физически лица.

Нашите предимства са натрупаният опит и професионалното отношение към работата.

 
 
 

Изработка violleta.com