• Bulgarian
  • English

09 2020

 

Меню
Начало
Кои сме ние
Екип
Контакт с нас
Информация
Услуги
Наши предложения
Полезно е да знаете
Постановления,тарифи
Документи за смъкване
Проекти
Наши проекти
GeO_1-.jpg
Вход потребители

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Кой е онлайн

 

 

Разглеждате geotrend.net

Начало arrow Полезно е да знаете  

Полезно е да знаете Печат Е-мейл

 

Геотренд” ООД съдейства при набавянето и изготвянето на всички необходими за сделка документи.
За конкретна информация, моля свържете се с нас на посочените в сайта координати.


ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОДАЖБА

При продажба на имот Продавачът трябва да притежава следните документи:
1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост);
2. Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
3. Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба);
4. Скица на имота (дворно място, земеделска земя, ов. градина, гора, застроен имот и др.);
5. Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
6. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (ако в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
7. Удостоверение за наследници (ако лицето, в документа за собственост е починало);
8. Удостоверение за вещни тежести за имота (издава се от Службата по вписванията);
9. Пълномощно (ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката и е упълномощило друго лице);
10. Други документи според особеностите на имота, (обикновено поради утвърдена практика за съответен съдебен район).


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

Предварителният договор за продажба на недвижим имот се сключва между продавача и купувача. Той съдържа основните елементи на окончателния договор (данни за продавача и купувача, данни за имота, цена, срокове и т.н.). Предварителният договор за продажба на недвижим имот не прехвърля правото на собственост върху имота. С него само се поема задължение в бъдеще да бъде сключен окончателен договор, с който да се прехвърли правото на собственост върху имота.
Предварителният договор трябва да е в писмена форма. При подписването му Купувачът плаща на Продавача капаро, обикновено 10% от стойността на имота.


ПРОВЕРКА ЗA ТЕЖЕСТИ НА ИМОТА

Преди изповядване на сделката пред нотариус е необходимо в службата по вписванията да се извърши проверка за тежести на имота.


ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДЕНЕЦ

Съгласно Закона за собствеността чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижим имот в страната. Те не могат да придобиват право на собственост върху земя. Другата възможност е чуждестранното лице да регистрира в България търговско дружество. Тогава ще може да придобие всякакви недвижими имоти.
Граждани и юридическите лица на държавите - членки на Европейския съюз, или на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да придобиват право на собственост върху земя при спазване на изискванията, установени със закон, (какъвто в България все още не е приет), в съответствие с условията на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 
 
 

Изработка violleta.com