• Bulgarian
  • English

09 2020

 

Меню
Начало
Кои сме ние
Екип
Контакт с нас
Информация
Услуги
Наши предложения
Полезно е да знаете
Постановления,тарифи
Документи за смъкване
Проекти
Наши проекти
GeO_3-.jpg
Вход потребители

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Кой е онлайн

 

 

Разглеждате geotrend.net

Начало arrow Кои сме ние  

Кои сме ние Печат Е-мейл

Имаме успешна бизнес стратегия и мотивация на своите служители като предлагаме печеливш модел на работа с клиенти.

История

Имаме амбицията за трайно и забележимо присъствие на пазара на недвижимите имоти в североизточна България – основно на земеделски земи в Област Силистра и съседни области. Фирмата извършва геодезически дейности (кадастър, измервания, регулация).

Екипът ни е изграден от мотивирани служители с дългогодишен опит. Част от екипа, още в началото на деветдесетте години, участва при изработване на десетки планове за земеразделяне по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), през 1999 – 2000 г. планове за гороразделяне по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ).

Благодарение и на Геотренд, към настоящия момент на територията на област Силистра „Адванс терафонд” АДСИЦ притежават над 35 000 дка обработваеми земеделски земи, предоставени на арендатори с арендни договори по Закона за арендата. Клиенти на фирмата са много физически лица, които са инвестирали в земеделски земи в района. Закупените имоти са отдадени под аренда.

Структура

Геотренд е малък екип от образовани, амбициозни млади хора и благодарение на своята амбиция, квалификация и опит предлагаме качествени услуги при осъществяване на сделките с недвижими имоти, инвестиционно консултиране и управление на имоти, геодезически дейностти свързани с изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Част от екипа е изцяло ангажиран с дейностите свързани с покупко-продажбата и управление на недвижими имоти и част с технически дейностти във връзка с ЗКИР.

 
 
 

Изработка violleta.com